Beslismodel Inverde en QDstrategie (schema afstudeerscriptie),

vervolgens wat doen:
1. Hoogdunning: wanneer toepassen, voor- en nadelen

of 2) Laagdunning

Met hulpmiddel

Toekomstbomen = hulpmiddel; huidige (potentiele) kwaliteit inzichtelijk maken, toekomstige bosstructuur, communictiemiddel naar exploitant en recreant

Beslisschema blesvormen

beslisboom Inverde

QDstrategie en toekomstbomen

Hoogdunning

Toekomstbomen

Houtkwaliteit

Diameterspreiding

Laagdunning

Weinig houtkwaliteit of verzorging toekomstbomen

Voorraad

Uniformiteit

Licht creëren.
geringde rode eik