Duurzaamheidsdriehoek

Al op jonge leeftijd was voor mij duidelijk waar mijn liefde lag: de natuur en in het bijzonder het bos. Het bos was voor mij als kind een heerlijke speelplek en die waardering is altijd gebleven. Gaandeweg leer je het bossysteem kennen en steeds beter begrijpen. Dit door veel te lezen over bossen, bossen te bekijken en erover te praten met beheerders en eigenaren. Maar vooral door er in te wonen en te werken en zo dagelijks het bos te kunnen observeren. Het bos is voor mij een kinderboek, een leerboek maar bovenal een levensroman. Het bos is ergens begonnen, groeit, toont veerkracht bij tegenslagen, wordt steeds volwassener zonder te weten waar het eindigt. Steeds beter begrijp ik dat het bos een prachtig evenwichtig sociaal ecosysteem is en dat het kan dienen als voorbeeld voor de menselijke maatschappij.


Bossen beheren is systeemdenken. Bossen en landschapselementen zijn de stoffering van het landschap en dus een onderdeel van een groter geheel. En bos is op zichzelf een ingenieus systeem waarin alles samenhangt en elkaar beïnvloedt waarvoor je als mens alleen maar respect kunt opbrengen. De beheerder is dus onderdeel van het systeem maar met een grote verantwoordelijkheid omdat na ons nog vele generaties volgen die willen profiteren van de bossen terwijl we in korte tijd veel kapot kunnen maken.

Een bosbouwer denkt dus in meerdere generaties en handelt in het nu. Om te weten of we duurzaam met ons bos omgaan, en het bos dus met goed fatsoen door kunnen geven aan de volgende generaties, gebruiken we de duurzaamheidsdriehoek als denkkader. Als ons handelen binnen de lijnen van het speelveld blijft, zijn we duurzaam bezig. In het speelveld kan bekeken worden waar het optimale punt ligt. Dit verschilt per situatie en tijdstip.

Het mooie aan de duurzaamheidsdriehoek is dat het ook toepasbaar is op je eigen persoon, je familie en je leefomgeving van wijkniveau tot op wereldschaal. Niet voor niets hebben de grondleggers van de permacultuurbeweging Mollison en Holmgren zich laten inspireren door natuurbossen. In de afbeelding is te zien dat permacultuur veel verder gaat dan enkel voedselteelt. Het is een ecosysteemdenken. Zorg voor jezelf, medemens en leefomgeving moet in samenhang gebeuren. Dit levert vruchtbare variaties op waarmee we nu en later keuzemogelijkheden creëren. Het mooie van permacultuur is dat de sectoren eruit zijn. Bos, vee, gezondheid zijn niet meer als onafhankelijk te herkennen. Bos in al haar diverse uitingsvormen dus als voorbeeld voor de maatschappij.

 

Duurzaamheidsprincipe: bos moet ten alle tijden de gevraagde producten kunnen leveren.

Elke vorm van functionele eenzijdigheid, door een gericht beheer opgedrongen (houtoogst; recreatie; soortbescherming) is verwerpelijk. Hoofddoel is het behoud van een functioneel evenwicht, dat de lokale en tijdelijke waarde van elke functie afzonderlijk relativeert en met nieuwe behoeften van de toekomst rekening houdt.

(Prof. emer. dr. ir. Marcel van Miegroet, 1994)

De 3 pijlers met daarbinnen het speelveld is leidend voor het denken en handelen. Je creëert een duurzaam beheer als je de juiste balans vindt tussen Ecologie – het (a)biotische kader – , Economie – de middelen om iets doen –  en Maatschappij – de klant met het gevraagde product en draagvlak om te mogen handelen- . Vanuit deze basis kun je in de zeven sloten tegelijk lopen.

Excursies, lezingen, workshops

Bosadvies is gespecialiseerd in natuurvolgend bosbeheer. Omdat Bosadvies niet alleen adviseert maar ook uitvoert, kunnen we alle facetten van bosbouw laten zien op diverse locaties.  Dit kan door lezingen en presentaties maar omdat het vak buiten gebeurt, geven we het liefst excursies en workshops. Dit kan op eigen locatie of in voorbeeldbestanden.

Bosadvies is gevestigd midden in de bossen bij Heeze op een voormalige boerderijlocatie. Vanuit het motto ‘zorg voor mens, dier en omgeving’ ontwikkelen we de locatie elk jaar verder vanuit een ecologische visie. Alle principes en zones van permacultuur zijn zichtbaar.

  • Voor excursies of lezingen over duurzaam landgoedbeheer, natuurvolgend bosbeheer, klimaatslimbosbeheer, teelt kwaliteitshout en/of inrichten van een boven- en ondergronds ecologisch geraamte in multifunctioneel beheerd bos, nodigen we u uit op landgoed Bieduinen (Putte, NB) waar we het totale palet aan bosontwikkeling en bijbehorend beheer kunnen tonen.
  • Voor excursies of lezingen over de toepassing van de principes van permacultuur in de praktijk en de diverse van boslandbouw (agro-forestry) nodigen we u uit op zorglandgoed ’t Huisven (Heeze). U kunt dan kennismaken met de historie van de locatie, de visie van het zorglandgoed en de stapsgewijze uitwerking hiervan qua inrichting en beheer sinds 2006.