Van advies tot uitvoering

We zijn een praktisch adviesbureau voor inrichting en onderhoud van het landschap en voor het beheer van bos in het bijzonder. Met kennis van zaken, praktisch realisme, innovatief karakter en opgedane ervaring worden visies en ideeën direct omgezet in uitvoering.

Denkend vanuit de duurzaamheidsdriehoek ‘economie-ecologie-maatschappij’ helpen we onze leefomgeving te verbeteren voor de huidige en toekomstige generaties. Op de pagina ‘visie’ is ons systeemdenken nader toegelicht. De pagina’s  Bosbouw – Voedselbos – Permacultuur laten zien hoe we handen en voeten geven aan het systeemdenken.

Klik hier verder voor ons brede palet aan diensten en onze manier van werken.
null

Ondersteuning in het beheer van landgoederen en bossen.

Schoonheid door behoud, onderhoud en gebruik van het bosecosysteem.

null

Aanleg en beheer van voedselbossen en andere vormen van agro-forestry oftewel boslandbouw.

Gezond eten, gezond teeltsysteem.

null

Leveren van maatschappelijke producten en diensten samen met zorglandgoed 't Huisven.

We kunnen zoveel beter, als we ons het bos herinneren (Civitas Naturalis)

null

Excursies, lezingen en workshops

Wat je zegt, moet je doen. Wat je doet, moet je delen.