Permacultuur

Toepassing op zorglandgoed ’t Huisven

Iedereen moet mee kunnen doen.

Op www.huisven.nl wordt beschreven wat we bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor iedereen is het belangrijk om mee te kunnen doen. Om zeer uiteenlopende redenen lukt dit niet altijd. Met een breed aanbod aan activieiten heten we iedereen welkom, laten we mensen zich thuis voelen, bieden we afleiding, helpen we kwaliteiten ontdekken en signaleren we blokkades waarna hulp geboden kan worden.

Iedereen beleeft zijn of haar omgeving anders. Ieders karakter is anders en iedereen zit in zijn of haar eigen levensfase. Op het Huisven hanteren we de Biophillia-hypothese. Biofilie betekent letterlijk “houden van het leven”. Edward O. Wilson lanceerde in 1984 het idee dat mensen van nature de neiging hebben een band te zoeken met de natuur en met andere levensvormen. Dit wordt steeds meer omarmt door allerlei instanties en vakgebieden.

Het Huisven is zo ingericht dat iedereen in contact kan komen met de natuur en al haar levensvormen. Dit gaat van wilde dieren tot huisdieren en van kriebelbeestjes tot vlinders. De inrichting en het beheer van het landschap borgt zoals het prive van de mens als van het dier. Hierbinnen houden we rekening met onze eigen behoeften en die van anderen.

Zorglandgoed ’t Huisven groeit, zowel als bedrijf als op het terrein zelf, op een organische wijze. We gaan zo veel mogelijk mee met de natuurlijke processen van de natuur als met de behoeften van de deelnemers, begeleiders en onszelf. De 12 dimensies zoals geformuleerd door Holmgren geeft onze groei en sfeer op het Huisven goed weer. De zones zoals gehanteerd in de permacultuur zijn hierdoor ook allemaal aanwezig zodat we als mens duurzaam kunnen samenleven met onze eigen omgeving.

Tegelijkertijd is voor de duurzame inzet van dieren in de zorg het terrein opgedeeld in 3 zones, privaat-overgangszone-publieke zone. Dit om een beschutte werkomgeving te hebben voor mens en dier.

Tot slot wordt ingezet op bieden van diverse sferen zodat ieder zich thuis kan voelen naar gelang zijn of haar behoefte.

De mens heeft natuur nodig, natuur kan zonder.

And into the forest I go, to lose my mind and to find my soul.

(John Muir, 1838-1914, Natuurvorser, natuurbeschermer, schrijver)

12 dimensies Holmgren

De organische groei van ’t Huisven heeft veel overlap met de 12 dimensies van permacultuur. Blijkbaar als je met de natuurlijke processen meezwemt, ga je 12 kanten op.

De 5 zones

De zonering is met natuurlijke elementen vormgegeven. Dit geeft een geborgen sfeer. Tegelijkertijd nodigt het ieder uit tot interactie met de omgeving en begrenst op zachte wijze ieders invloedssfeer (scheiding publiek-privaat, borging basisbehoeften en beschutte werkomgeving).

De elementen die de zonering in elkaar laat overvloeien hebben niet  alleen de functie van scheiding maar ook van voedsel, schoonheid en biodiversiteit.

8 Landschapssferen

Ieder heeft zijn of haar behoefte van landschapsbeleving. En dit kan per jaargetijde, maand, dag of moment verschillen. Op het Huisven en in haar omgeving zijn de dimensies beleefbaar gemaakt.

De sferen zijn:

Voorbeelden van samen buiten. Buitenzijnwerkt!

Permacultuur

is een filosofie die ontstaan is door de werking van een natuurlijk bosecosysteem te observeren. Holmgren en Mollison hebben ontwerpprincipes beschreven. Net als ecologisch bosbeheer ontstaat op elke locatie een unieke vormgeving en invulling van deze principes. Het is namelijk nergens hetzelfde maar we doen het op dezelfde manier en willen elkaar inspireren.

Met het ecologisch denken op zorglandgoed ’t Huisven geven we invulling aan de uitgangspunten. Voor meer informatie over permacultuur en haar ontwerpprincipes verwijzen we u graag door naar Permacultuurnetwerk.eu