Planten

Als je iets haalt moet je ook iets brengen.

Door de exploitatie is er licht gegegeven. Hierdoor gaan de vrijgestelde bomen beter groeien en wordt het bos stabieler. Ook zijn er kansen gecreëerd om jonge bomen doorgroeikansen te geven of spontane bosverjonging op gang te krijgen.

Als spontane verjonging niet op gang komt of we wensen bijmenging van andere soorten in het bos (voor kansenspreiding, bodemverbetering, nectar, klimaatadaptatie) moeten we of natuurlijke verjonging op gang krijgen (=bodemverwonding) of planten.

 

Wat is planten, waarom planten we, wat komt er bij kijken.
Licht > verjonging > …

Innovatiefase Klaterspeel
Na regressie door bosbrand handmatig het bos opnieuw opbouwen met afwisselend pionier- en climaxsoorten. Tegelijkertijd geexperimenteerd om bodemleven het herstellen met gesteentemeel en uitstrooien grasmaaisel om bodem tegen uitdroging te beschermen.
Werkwijze
Plantschop met gat
Halfronde plantschop
Ideaal om de bodem zo min mogelijk te verstoren. Takken schuiven of het bos anderszins op te ruimen is niet nodig. De capillaire werking van de bodem is snel terug intact doordat de grond uit het plantgat op gelijke wijze terug gaat.
Plantbuis
Pottiputki, de plantbuis
Dit is een plantbuis voor plugplantsoen. Voor eenjarig en tweejarig plantsoen. Ideaal om te planten zonder bodemvoorbereiding en om bossen aan te vullen met ontbrekende soorten.
zaadlans

Zaadlans

Eikels zaaien met zaadlans.