Voorbeeldbos Bieduinen

Vanaf de jaren negentig is natuurvolgend bosbeheer de standaard op Bieduinen. Dit betekent dat de beheerder de natuurlijke bosontwikkeling volgt en niet andersom. De bosexploitatie gaat volgens de zienswijze van het zg. uitkapbeheer. Op Bieduinen betekent dit dat voor het stimuleren van een nieuwe generatie bos in het kronendak geen grotere gaten van 500m2 gemaakt mogen en dat klepelen en andere vormen van bodemverwonding uit den boze is. Handmatig worden extra boom- en struiksoorten aangeplant die het bos verrijken qua biodiversiteit en bodemontwikkeling. Het monotoon aangelegd dennenbos ontwikkelt zich stap voor stap tot een gelaagd bos met een menging van loof- en naaldbomen en een grotere spreiding in diameter en leeftijden. Oftewel een bos dat weerbaarder en veerkrachtiger wordt tegen externe factoren door klimaatverandering en luchtvervuiling.

In 2022 heeft Pro Silva een excursie gehouden op Bieduinen. De bijzondere rol van berk in de bosontwikkeling en in het bosmanagement is met vakgenoten intensief bediscussiëerd.

 

 

De bosontwikkeling op Bieduinen wordt met metingen opgevolgd. De grote rol die berk op zich neemt, is hieronder gevisualiseerd. De komende jaren wordt onderzocht welke bijdrage dit oplevert voor de bodemontwikkeling, waterhuishouding, schimmelnetwerk en luchtkwaliteit.