Anton Vos

Al op jonge leeftijd was voor mij duidelijk waar mijn liefde lag; de natuur en in het bijzonder het bos. Tijdens mijn studie aan IAH Larenstein in Velp heb ik gekozen voor de stroming Westerse bosbouw en deze tot mijn afstuderen gecombineerd met Natuur- en Landschapstechniek.
Na mijn afstuderen in 1999 kon ik meteen aan de slag bij Buiting Bosontwikkeling als bosbouwkundig medewerker. Van Ronald Buiting en mijn collega’s heb ik veel mogen leren op het vlak van bleswerk, het uitvoeren van bosinventarisaties, het schrijven van beheer- en werkplannen en de begeleiding van bosaanleg.
In 2001 ben ik gaan werken bij de coöperatieve vereniging Bosgroep Zuid Nederland, eerst in Midden-Limburg en vervolgens in 2004 als regiobeheerder West-Brabant. Samen met de leden hun bos- en natuurterreinen beheren en met hardwerkende collega’s de nieuwste ontwikkelingen implementeren in het dagelijkse beheer, maakte dat het voor mij een prachtige werktijd was.

In augustus 2008 ben ik gestart met Avos Bosadvies. Dit omdat ik naast het organiseren van beheer ook de praktische kant van het beheer wil doen; bosbeheer ín het bos in plaats van vanachter een bureau. Het vertrouwen van de eigenaar dat je krijgt om zijn of haar eigendom te beheren, motiveert me om vanaf planvorming tot en met de uitvoering eruit te halen wat erin zit. Zodat het bos ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk beter gaat functioneren. Doelgerichtheid, persoonlijke benadering, deskundigheid en flexibiliteit kenmerken mij bij het advies dat ik geef en bij de uitvoering die ik doe..